11 بهمن 1402

پرونده بابک زنجانی چه شد؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تاکید رییس قوه‌ قضائیه برای تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی، گفت: ما با حجم ورودی پرونده‌های کیفری و حقوقی به قوه قضائیه و محدودیت در منابع انسانی به ویژه منابع انسانی تخصصی مواجه هستیم. اما تعجیل در رسیدگی نباید منجر به تضییع حق نشود. در ایام ریاست قوه قضائیه تاکید موکد شده که به تعیین تکلیف پرونده‌های وصول شده، اقدام شود. بر اساس گزارش‌های واصله این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. ایسنا دراین‌باره نوشت: ستایشی درباره پرونده بابک زنجانی ادامه داد: این پرونده تعیین تکلیف شده و بابک زنجانی به اتهام مقید در پرونده اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده است و اقداماتی در جهت رد مال انجام داده است. امیدواریم اقدامات قوی تری در جهت رد مال انجام شود و هر زمان که تشخیص داده شد حکم سالب حیات اجرا شود، حکم اجرا می‌شود. دستگاه قضایی در مورد این پرونده و سایر پرونده‌های قدیمی با کسی تعارف ندارد. ۴۷۴۷ ... ادامه مطلب