شرایط مهریه در طلاق توافقی

شرایط مهریه در طلاق توافقی
  • ۲۷/اردیبهشت/۹۹
شرایط مهریه در طلاق توافقی

در این مقاله می خواهیم شرایط پرداخت مهریه در طلاق توافقی را بررسی کنیم. اول از همه باید بررسی کنیم طلاق توافقی چیست؟

این نوع طلاق همان طور که از اسم آن پیداست بر اساس توافق طرفین انجام می شود. در این طلاق زن و شوهر بر سر جدایی کله ی مسائل به توافق می رسند، و همچنین باید بدانید اگر در این مسائل به توافق نرسند مشمول طلاق توافقی نیز نمی شوند. بحث توافق بسیار چیز جزیی می باشد و زن و شوهر حتی باید بر سر حضانت بچه به توافق رسیده باشند.

از جمله موارد مهم در طلاق توافقی مهریه می باشد که باید به طور جزیی و نحوه ی پرداخت آن به توافق رسید. 

بحث طلاق توافقی در دوران عقد و پرداخت مهریه می تواند کمی متفاوت تر باشد که آن را نیز بررسی می کنیم. 
اگر زن و شوهر در دوران عقد رابطه جنسی داشته باشند به طوری که پرده بکارت زن از دست رفته باشد، مهریه باید به طور کامل پرداخت شود مگر اینکه سر مبلغی به توافق برسند، اما اگر اگر زوجین رابطه ی جنسی برقرار نکرده باشند و زن باکره باشد تنها نیمی از مهریه در زمان طلاق به زن تعلق می گیرد. اما باز هم این مبلغ بر اساس توافق طرفین می باشد و حداکثر آن نصف مهریه کلی می باشد. 

در نحوه ی پرداخت مهریه اگر چک یا سفته ای رد و بدل شود و در زمان مقرر چک و سفته وصول نگردد زن می تواند با مراجعه به دادگاه و گرفتن حکم قضایی حق خود را مطالبه کند.

نکته: بر اساس ماده 22 قانون حمایت خانواده فقط تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن دادگاه در صورت نپرداختن اقساط حکم جلب صادر می گردد و برای مازاد بر آن زن می بایست اموالی را از مرد به دادگاه معرفی کند.