مهریه معقول

مهریه معقول
  • ۲۱/مهر/۹۹
مهریه معقول

بر اساس ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی«تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.» پس در نتیجه زوجین در هنگام تعیین میزان مهر با محدودیتی رو به ور نیستند. همین کار سبب می شود که امروزه تعیین میزان مهریه بر اساس سقف مشخصی نباشد.

در ایران نیز تا همین چند دهه گذشته مبالغ مهریه‌ها قابل قبول بوده و معمولا مردان قادر به پرداخت آن بودند. اما اخیرا بیشتر مهریه ها از حالت عادی بودن خود خارج شده اند.

 

بخشیدن مهریه

مهریه به عنوان یکی از حقوق زوجه در عقد نکاح می باشد که بر مبنای مهمی استوار می باشد. در همه زمان‌ها و مکان‌ها نیز نحوه تعیین آن متفاوت بوده است. در چند سال گذشته مهریه بیشتر به شکل نقدی به زوجه داده می شد و اگر کسی هیچ مالی نداشتند مهریه را به شکل دین به ذمه قبول می کرد.

 اگر مهریه به شکل نقدی پرداخت بشود، مرد نیز بر اساس وضعیت مالی که دارد، مالی را به عنوان مهریه به زن پرداخت خواهد کرد. در بعضی از کشورها نیز، مهریه به شکل نقدی پرداخت خواهد شد.

خطرات قبول مهریه زیاد

بعد از آن که میزان مهریه به ‌شکل دین شد و مردان چیزی را به شکل نقدی نپرداختند، چانه زدن برای گرفتن مهریه بالا شروع شد. آقایان نیز توجه خیلی زیادی به خطرناک بودن مهریه‌های سنگین نداشتند.این مردان شجاع بر اساس جمله (مهریه را کی داده است و کی گرفته است!) میزان مهریه بالا را قبول می کردند.اما مسائلی به وجود آمد که خلاف این قضیه را ثابت کرد.که در ادامه به آن اشاره کرده ایم:

  • در حال حاضر جامعه زندگی از شکل سنتی خود خارج شده است. و شکل زندگی‌ها در شهر تهران گسترش و توسعه بسیار زیادی پیدا کرده است، چشم و هم چشمی سبب شده تا میزان مبالغ مهریه از حالت معقول خود خارج شود و در نتیجه دختران برای این که در مقایسه با رقبای خود عقب نیافتند ، تلاش می کنند تا بیشترین میزان مهریه را به شوهران خود تحمیل نمایند، این تلاش‌ها سبب می شود که نرخ مهریه‌ها به شکل روز افزونی،رشد پیدا کند.
  • در جامعه حقوقی ایران و بر مبنای فقه اسلامی، حق طلاق با مرد باشد و زن نیز فقط در برخی شرایط خیلی خاص می‌تواند از دادگاه اسلامی تقاضای طلاق نماید. مرد نیز برای طلاق همسر خود، نیاز به هیچ دلیلی ندارد و اگر حقوق مالی زوجه را تایید نماید، به آسانی می‌تواند، همسر خود را طلاق بدهد. حال اگر که مردی بخواهد با دختری با شرایط مناسب تر نسبت به همسرش ازدواج کند، به‌ آسانی می‌تواند همسرش را طلاق دهد و با شخص دیگری ازدواج کند.

    این در صورتی می باشد که این شرایط برای زنی که شوهر دارد، وجود ندارد.بنابراین زنان سعی بر این دارند که میزان مهریه خود را بالا بگیرند تا دیگر مرد قادر به طلاق دادن همسرش نباشد و از پس پرداخت مهریه بر نیاید.

  • پس در نتیجه تعیین کردن مهریه‌های سنگین به عنوان یک سد برای جلوگیری از راحتی طلاق دادن زن می باشد. اما اگر که زن بخواهد مهریه خود را از شوهرش طلب کند ،با دیدین این موضوع که همسرش قادر به پرداخت آن نیست از مطالبه آن صرف نظر می کند.در این میان با بازداشت شدن مردانی که قادر به پرداخت مهریه همسر خود نیستند،این فرصت سبب شد تا بتوانند از این طریق شوهر خود را به علت عدم پرداخت مهریه به زندان بی اندازند.همین موضوع کافی است که در جامعه امروزه زنان برای تعیین میزان مهریه های سنگین رقبت بیشتری پیدا کنند.