تنصیف اموال بین زن و شوهر چیست؟

تنصیف اموال بین زن و شوهر چیست؟
  • ۰۸/آذر/۰۰
تنصیف اموال بین زن و شوهر چیست؟

تنصیف اموال بین زوجین همان تقیسم اموال می باشد. همانطور که می دانید یک قانون جهانی وجود دارد که برای جدایی اموال زن و شوهر بین هم تقسیم می شود این شامل اموال زن نیز می شود. اما در کشور ما این قانون به این صورت است که هر آنچه که زوج از زمان ازدواج تا روز طلاق بدست آورده است و به نام او می باشد باید بین دو طرف تقسیم شود اما اموالی که به نام زوجه می باشد تقسیم نخواهد شد و متعلق به زوجه می باشد.

طبق ماده 1118 قانون مدني ايران، استقلال مالي زن از شوهر به رسميت شناخته شده است؛ اين ماده مقرر مي‌ دارد: «زن مستقلاً مي‌ تواند در دارايي خود هر تصرفي را که مي‌ خواهد بکند» 

اما لازم به ذکر است که اجرا تنصیف اموال نیازمند شرایطی می باشد و با درخواست در حین طلاق برای تنصیف اموال نمی توانید این حکم را اجرا نمایید. یکی از شرایط اجرا آن این است که هنگام عقد در عقدنامه این شرط ذکر شده و توسط زوج امضاء شده باشد.

در ادامه در ارتباط با شرایط دیگر اجرا تنصیف اموال خواهیم گفت.

تقسیم و تنصیف اموال مرد بعد از طلاق

همانطور که در ماده 1119 قانون مدنی آمده : " طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضا عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه‌ سازد . "

در نتیجه هر شرطی که خلاف ذات عقد ازدواج نباشد را می توان در عقدنامه ذکر کرد و لازم است بدانید که یکی از شروط ضمن عقد که امروزه در سند چاپی ازدواج آورده شده ، آن است که : " چنانچه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه ، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد ، زوج مكلف است تا نصف دارايی موجود خود را كه در ايام زناشويی با زوجه به دست آورده يا معادل آن را ، به صورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید . "

همانطور که گفته شد در بالا اجرا این حکم رعایت شرایطی را لازم دارد. لازم است بدانید که امروزه این شرط ( تنصیف اموال )  به صورت پیش فرض در قباله های ازدواج گنجانده شده است و در صورتی که شرایط لازم به اجرا آن فراهم باشد پس از طلاق نصف اموال مرد به زن منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است که زوجین می توانند بر سر این قانون توافقی نیز داشته باشند که در صورتی که طلاق بین آن ها واقع شود چه از جانب مرد باشد چه از جانب زن ، نصف اموال مرد به زن انتقال یابد.

 

شرایط تنصیف اموال زوج

اگر زوج این شرط را امضاء کرده باشد بر طبق شرایط ذیل به تشخیص قاضی رسیدگی کننده باید در هنگام طلاق تا نصف دارایی که در ایام زوجیت به دست آورده را به زوجه تقدیم کند:

۱-    زوج باید شرط مذکور را در عقدنامه امضاء کرده باشد.

۲-    در صورتی زوجه می تواند از این شرط استفاده کند که مرد نتواند برای دادگاه اثبات کند که طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف زناشویی می باشد.

۳-    فقط در صورت طلاق از جانب شوهر است که این شرط اجرا خواهد شد پس در طلاق توافقی و درخواست طلاق از طرف زن این شرط موضوعیت نداشته و تنصیف اموال اجرا نخواهد شد مگر اینکه در طلاق توافقی بر سر این موضوع نیز توافق شده باشد.

۴-    این شرط تنصیف دارایی در عقد نکاح است و نه شرط تنصیف اموال زوج، فرق آن است که دارایی مثبت و منفی دارد ممکن است شوهر اموال منقول و غیر منقول داشته باشد ولی بدهکاری نیز داشته باشد. در این راستا قاضی رسیدگی کننده نظر به کل دارایی زوج دارد و نه فقط اموال او.

۵-    دادگاه در تنصیف اموال اموالی را ملاک قرار می دهد که اولا در ایام زناشویی به دست آمده باشد. ثانیا حاصل دسترنج و تلاش باشد در نتیجه ارث و مانند این دارایی ها در این شرایط قرار نخواهند گرفت. ثالثا اموالی در نظر گرفته می شود که مالکیت شوهر نسبت به آن ها محرز و مسلم باشد. رابعا اموال باید در هنگام طلاق موجود و به مالکیت زوج باشد و اموالی که قبلا در اختیار داشته و الان تلف شده در این شرط محاسبه نمی شوند.

میزان شرط تنصیف اموال

با توجه به این که در شرط “تا نصف دارایی” آمده و از ۱ تا ۵ درصد را شامل می شود. به غیر از آنچه گفته شد عواملی موثر در تصمیم قاضی در تعیین میزان شرط تنصیف اموال می باشد:

۱-    وضع مالی زوج

۲-    وضع مالی زوجه هنگام طلاق

۳-    سال های زوجیت

۴-    میزان مهریه و این که چه مقدار از آن را زوجه بتواند پرداخت نماید.

۵-    سن زوج و زوجه و وضعیت جسمانی ایشان

۶-    این که در ایام زوجیت مالی را زوج به زوجه داده است یا خیر.

 

اما این شرط در عمل دارای ابهاماتی است و رسیدگی دقیق را برای قاضی دادگاه دشوار می کند زیرا برای دادن حکم درست باید اطلاعاتی قطعی و صحیح از دارایی زوج داشته باشد.

  • برآورد و شناسایی اموال در عمل و در صورت کتمان شوهر کار مشکلی می باشد چه بسا که زوجه فقط می داند که شوهر وضع مالی خوبی دارد و مالی را با مشخصات دقیق از همسر سراغ نداشته باشد اگرچه که بعضی از شعب از اداره ثبت اسناد و بانک های دارای حساب شوهر، استعلام می کنند به طور کلی شیوه بررسی اموال زوج مبهم و سلیقه ای می باشد.
  • مورد دیگر احراز دیون شوهر است که این هم کار مشکلی است بعضی از شعب ملاک را برای محکومیت شوهر به پرداخت مبلغی می دانند و بعضی دیگر طرق غیر از آن را هم موثر در احراز بدهی می دانند.
  • اثبات نشوز زن هم از جانب مرد دارای ابهاماتی است بعضی از شعب فقط رای محکومیت زن به تمکین را قابل استناد می دانند و بعضی دیگر طرق غیر از آن را هم که شوهر بتواند اثبات کند بررسی خواهند کرد.
  • وضعیت موردی هم که زوج اموال خود را تعمدا قبل از طلاق برای فرار از شرط تنصیف اموال منتقل کرده باشد نیز مبهم خواهد بود. قابل توجه است که آن را نباید با فرار از دین اشتباه گرفت زیرا شرط تنصیف اموال “دین” نمی باشد.

سخن آخر

برای به نتیجه رسیدن هر چه زودتر تنصیف اموال در طلاق توافقی و یا طلاق به در خواست زوج و یا زوجه بهتر است تا با وکیل مشورت نمایید شما می توانید با مراجعه به سایت طلایه داران و تماس با ما به روند اجرایی پرونده خود سرعت ببخشید و نتیجه بهتری را بگیرید.