اعسار از پرداخت مهریه

اعسار از پرداخت مهریه

درخواست اعسار از پرداخت مهریه زمانی معنی پیدا می‌کند که اولا زن، درخواست مطالبه مهریه را تقدیم مراجع قضایی کرده باشد و دوما مرد از پرداخت یکجای مهریه عاجز باشد. پرداخت مهریه عموما به صورت نقدی و یا از محل اموال منقول و غیر منقول صورت می‌گیرد. اگر زوچ نتواند با کمک این دو روش مهریه زن را یکجا بپردازد، می‌تواند درخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه ارائه بدهد. اعسار از پرداخت مهریه به معنی ناتوانی مرد از پرداخت یکجای مهریه و درخواست قسط بندی آن می‌باشد. در ادامه به جزئیات بیشتری از قوانین درخواست اعسار از پرداخت مهریه خواهیم پرداخت. مواردی نظیر:

 1. چگونه می‌توان درخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه تحویل داد؟
 2. برای تحویل درخواست اعسار از پرداخت مهریه، چه مدارکی لازم است؟
 3. با ارائه درخواست اعسار از پرداخت مهریه، مرد به خاطر ناتوانی در پردخات مهریه زندانی نمی شود؟
 4. آیا با ارائه درخواست اعسار از پرداخت مهریه می‌توان جلوی توقیف اموال را گرفت؟

چنانچه در تعریف حقوقی اموال منقول و غیر منقول آشنا نیستید به دو نکته زیر دقت کنید:

 1. اموال منقول، اموالی هستند که به راحتی قابل جابه‌جایی می‌باشند و یا جا‌به‌جایی آن‌ها باعث صدمه و تخریبشان نمی‌شود.مواردی مانند اثاث منزل، خودرو، طلا و.... مثال‌هایی از این نوع اموال می‌باشند
 2. اموال غیر منقول، اموالی هستند که قابل جا‌ب‌جایی نبوده و یا تغییر مکان آن‌ها با خسارت ملموسی همراه است. مواردی نظیر ملک، زمین، درخت و... از جمله این دسته از اموال هستند.

در پایان لازم به ذکر است چنانچه داد گاه زوج را به عنوان معسر (ناتوان در پرداخت مهریه) تشخیص بدهد، پرداخت مهریه‌ی زن به صورت اقساطی بر مرد واجب می‌شود. فرض این مقاله قائل بر این بوده که به قوانین مربوط با طلاق توافقی آشنا هستید و می تواند که در طلاق توافقی نوع پرداخت مهریه وابسته به توافق زوجین است. اعسار از پرداخت مهریه متعلق به طلاق غیر توافقی یا زمانی است که زوجین نمی توانند در خصوص نوع پرداخت مهریه به تفاهم برسند.

 

مستثنیات دین و رابطه آن با اعسار از پرداخت مهریه

به طور کلی زوجه با مطالبه مهریه خود، همراه با حکم دادگاه و یا اجرای ثبت می تواند حساب بانکی، اموال منقول و غیر منقول مرد را توقیف کند. در این میان برخی اموال قابل توقیف نبوده و چنانچه حکم توقیف آن‌ها صادر شده باشد با درخواست زوج مبنی بر اعسار از پرداخت مهریه رفع توقیف آن‌ها قابل بررسی است. به این دسته از اموال مستثنیات دین گفته می‌شود. مستثنیات دین عبارت است از:

 1. منزل مسکونی مرد که متناسب با شان او بوده و به تشخیص دادگاه دارای ارزش بیشتری از شان مرد نمی‌باشد.
 2. اثاث ضروی منزل در حد رفع نیاز زوج و افراد تحت تکفل او.
 3. مواد غذایی (آذوقه) در حد رفع نیاز مرد و افراد تحت تکفل او.
 4. کتاب، لوازم علمی و تحقیقاتی برای نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی متناسب با شأن مرد
 5. وسایل و ابزار کسب و کاری که برا تامین رزق مرد و افراد تحت تکفل او لازم است.
 6. تلفن همراه مورد نیاز و در شان مرد
 7. مبلغ رهن منزل به شرطی که اولا منزل در شان مرد باشد و دوما بدون پرداخت آن مبلغ اجاره ماهیانه منزل، چیزی خارج از توان مرد باشد.

در خصوص موارد بالا شبهات مختلفی وجود دارد. به طور مثال چنانچه مرد اموال منزل مسکونی خود را به وجه نقد تبدیل کرده باشد، آیا همچنان می‌تواند وجه نقد را نزد خود نگه دارد؟ حد نیاز مرد و شان او در موارد بالا چگونه تعریف می‌شود؟ این‌ها تنها برخی از شبهات رایج این حوزه می‌باشند. برای کسب آگاهی بیشتر می‌توانید به مشاورین حقوقی ما اعتماد کنید.

 

اقساط پرداخت مهریه درخواست اعسار از پرداخت مهریه چگونه محاسبه می‌شود؟ 

در قوانین مربوط به اعسار از پرداخت مهریه، مبلغ و معیار مشخصی برای تعیین مبلغ پیش پرداخت و هر یک از اقساط مهریه نیامده است. بررسی وضعیت زندگی زوج، نیازمنده‌های زندگی او و اشخاص تحت تکفلش، شرایط زندگی زن و... از جمله مواردی است که نیاز به بررسی از طرف قاضی و اعلام رای از طرف او دارد. مطابق با این نکته تعیین مبلغ اقساط برای همه یکسان نبوده و قاضی دادگاه خانواده بر اساس معیارهای متعددی ان را مشخص می‌کند.

 

نحوه ارائه درخواست اعسار از پرداخت مهریه و مدارک لازم آن

پس از محکومیت مرد به پرداخت مهریه زوجه،  اگر زوج امکان پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد می تواند درخواست اعسار از پرداخت مهریه را ظرف مدت کوتاهی قبل از صدور نهایی حکم پرداخت مهریه ارائه و درخواست خود را نزد مراجع قضایی اعلام کند. اعلام این درخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی امکان پذیر است. به این منظور لازم است زوج مدارک زیر را به مراجعه مربوطه ارائه بدهد:

 1. یک نسخه از حکم دادگاه مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه زوجه
 2. لیست اموال منقول و غیر منقول مرد به همراه سابقه معاملات او در یک سال گذشته
 3. گردش حساب‌های بانکی مرد و میزان وجوه مالی آن‌ها
 4. متن درخواست اعسار از پرداخت مهریه که با کمک مشاورین حقوقی و بر اساس وضعیت او نوشته شده است.
 5. متن شهادت دو شاهد که از وضعیت زندگی مرد مطلع بوده و با کمک مشاورین حقوقی بر اساس وضعیت او نوشته شده است.

 

مراحل رسیدگی به درخواست اعسار از پرداخت مهریه چیست؟

همزمان با تکمیل پرونده و پس از تحویل مدارک لازم، قاضي دادگاه قاضی دادگاه نوبت رسیدگی به پرونده را مشخص کرده و ابلاغیه آن را به زوجین م‌فرستند. جلسه دادگاه برگزار شده و طرفیت دفاعیات خود را مطرح می‌کنند. در جلسات دادگاه لازم است شهود مطلع از زندگی مرد، حضور داشته و شهادت خود را مبنی بر اعلام ناتوانی زوج در پرداخت مهریه را اعلام کنند. در پایان رسیدگی بنا به تشخیص قاضی حکم صادر می‌شود.

 

اعسار از پرداخت مهریه چگونه از زندانی شدن مرد جلوگیری می‌کند؟

در پایان مراحل رسیدگی به پرونده مطالبه مهریه زوجه، قبل از صدور حکم نهایی، چنانچه مرد درخواست خود را مبنی بر اعسار از پرداخت مهریه تقدیم دادگاه کند، حکم جلب برای او صادر نشده و دادگاه در مسیر بررسی وضعیت زوج برای تایید یا رد درخواست او پیش می‌رود. در این جا دو حالت پیش می‌آید:

 1. در صورت رد درخواست اعسار از پرداخت مهریه، مرد موظف به پرداخت یکجای مهریه بوده و چنانچه ظرف مهلت قانونی آن را پرداخت نکند، زوجه می توان حکم جلب مرد را مطالبه کند.
 2. در صورت تایید درخواست اعصار از پرداخت مهریه، مرد موظف اقساطی مهریه مطابق با آن چه که دادگاه حکم کرده می‌باشد و درصورت عدم پرداخت آن زوجه می تواند حکم جلب مرد را مطالبه نماید.

آیا درخواست طلاق از طرف زوج تاثیری بر ارائه درخواست اعسار از پرداخت مهریه دارد؟

پاسخ این سوال منفی است. اینکه درخواست طلاق از طرف چه کسی باشد صرفا در تعیین میزان مهریه موثر بوده و به نحوه پرداخت آن ارتباطی ندارد. حتی اگر طلاق به درخواست زوج بوده باشد، او می تواند درخواست خود مبنی بر اعسار از پرداخت مهریه را تقدیم دادگاه کرده و برای تقسیط پرداخت مهریه اقدام کند.

 

تاثیر عندالمطالبه یا عدالاستطاعه بودن در اعسار از پرداخت مهریه چیست؟

نوع مهریه تاثیر مستقیم در نوع پرداخت آن دارد؛ به نکات زیر دقت فرمایید:

 1. اگر مهریه عندالمطالبه باشد مرد موظف به پرداخت مهریه به صورت یکجا بوده و اگر معسر باشد باید درخواست خود را مبنی بر اعسار از پرداخت مهریه تقدیم دادگاه کند.
 2. اگر مهریه عندالاستطاعه باشد فرض دادگاه و قاون بر ناتوانی مرد بر پرداخت مهریه بوده و این بار این زن است که لازم است توانایی مرد در پرداخت مهریه را به دادگاه ثابت کند.

ثبت نظر

کاربر محترم از طریق فرم زیر نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

کد امنیتی

نظرات ارسالی کاربران

ثبت پرسش

شما عزیزان میتوانید از طریق این بخش سوالات خود را مطرح کنید تا به صورت رایگان و در اسرع وقت پاسخ داده شود

اینجا کلیک کنید