سفید مهر و سفید امضاء

سفید مهر و سفید امضا در واقع ورقه ای است که به صورت کاملا سفید و خالی از متن به امضا و یا مهر کسی رسیده است و طبق توافقات قبلی بایستی محتوای آن نوشته شود. حال اگر مندرجات در برگه ی مورد نظر بر خلاف توافقات قبلی بین طرفین نوشته شود، جرم سفید مهر و سفید امضا صورت می پذیرد. سفید مهر و سفید امضا در واثع یک سند ناقص است که نیاز به تکمیل شدن دارد و محتویات آن می بایست بنابر توافق طرفین باشد. هرگونه دست بردن در آن منجر به تحقق جعل است.

تفاوت سفید مهر و سفید امضا با خیانت در امانت

خیانت در امانت به حالتی گفته می شود که مال اتلاف شود، مثلا کتابی پاره کند، انگشتر کسی را داخل دریا بیندازد که برگرداندن آن ممکن نباشد، به عمد درب اصطبل را باز بگذارد و اسب فرار کند؛ در صورتی که عمدی بودن اینچنین مواردی ثابت شود و در اثر سهل انگاری فرد مال از بین رفته باشد شخص خائن محسوب نمی شود اما ضامن است. اما سفید مهر و سفید امضا نوع جعل است و در واقع دست بردن به توافقی است که بین دو طرف وضع شده است.

مجازات سفید مهر و سفید امضا

هرکس سفید مهر و سفید امضا که به او سپرده شده است و یا اینکه به هر طریقی بدست آورده است از آن سوء استفاده کند به یک تا سه سال حبس محکوم می گردد. شرط تحقق این جرم نیز به وجود رابطه امانت قراردادی یا امانت قانونی میان طرفین می باشد.

مجازات این عنوان مجرمانه در مقایسه با مجازات خیانت در امانت شدید تر محسوب می شود ؛ چرا که با وجود سقف مجازات سه ساله در هر دو این عناوین مجرمانه ، حداقل مجازات ها در هر کدام متفاوت است. برای جرم خیانت در امانت حداقل شش ماه حبس پیش بینی شده ولی برای سوء استفاده حداقل یک سال حبس در نظر گرفته شده است.

آیا جرم سفید مهر و سفید امضا قابل گذشت است؟

تا پیش از 19 خرداد 1399 این عنوان مجرمانه از جمله جرایم غیر قابل گذشت محسوب می شد ؛ به این معنی که شروع به تعقیب مرتکب جرم و تحقیق در خصوص رفتار ارتکابی وی نیازمند به شکایت شاکی خصوصی نبوده و مقامات مربوطه به هر طریقی که از ارتکاب جرم مطلع می شدند اقدام به شروع به تحقیقات می نمودند. ضمن اینکه موقوف شدن تعقیب و مجازات مرتکب نیز با رضایت شاکی محقق نمی شد و وی با وجود گذشت و رضایت شاکی نیز مورد محاکمه قرار می گرفت و رضایت شاکی تنها باعث تخفیف در مجازات وی می شد.

پس از تاریخ مذکور و با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا نیز در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفته و شروع به تعقیب مرتکب نیازمند به شکایت شاکی است و رضایت وی باعث موقوفی تعقیب و اجرای مجازات مرتکب می شود.

ارکان جرم سفید مهر و سفید امضا

رفتار مجرمانه: این به عنی همان سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا می باشد. یعنی برای اینکه جرم ثابت شود باید برگه ای به صورت سفید مهر و سفید امضا وجود داشته باشد و یا اینکه مندرجات آن خلاف توافق بین طرفین باشد.

سوء استفاده شخص ثالث از سفید مهر و سفید امضا

عموما این نوع جرم ها توسط کسی انجام می شود که برگه یا ورق نزد او سپرده شده باشد. بنابراین ممکن است شخص ثالث از این عنوان سوء استفاده کند. حالا اگر شخص ثالث محتواتی که به ضرر امضا کننده است را به دستور کسی که سند به او سپرده شده است بنویسد، معاون جرم سوءاستفاده از سفید امضا محسوب شده و آن امین نیز که دستور داده است مباشر این جرم خواهد بود.

سوء استفاده کارفرما از سفید مهر و سفید امضا

جرم سوءاستفاده از ورقه سفید امضا در موردی همچون قرارداد کارفرما و کارگر نیز مصداق پیدا کرده و محقق می شود. در این حالت چنانچه کارفرما خارج از مقررات قانون کار و به طوری که به زیان کارگر باشد از سند سفید امضا شده توسط کارگر که نزد او سپرده شده است و یا به هر طریق دیگری که به دستش رسیده است سوءاستفاده کند مرتکب این جرم شده است.

در پایان حامد امیری وکیل پایه یک دادگستری که دارای تجارب زیادی در زمینه امور کیفری است اظهار می دارد که اگر یک سند تجاری را اعم از برات و سفته و چک، با این شرط که امضای آن صحیح باشد، به صورت ناقص به شخصی تحویل دهد در حکم این است که به آن شخص برای تکمیل آن وکالت داده است.

 

ثبت نظر

کاربر محترم از طریق فرم زیر نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

کد امنیتی

نظرات ارسالی کاربران