طلاق غیابی

طلاق غیابی چیست؟

شاید این سوال برای شما نیز پیش آمده باشد که، رای به طلاق غیابی چیست. در پیوست  به این سوال مهم باید نیز می توان گفت، اگر دادخواستی علیه شخصی داده شود و ابلاغیه به هر دلیلی به دست شخص نرسد، دادگاه چگونگی  پرونده را رسیدگی خواهد کرد؟ حال برای پاسخ به این سوالات مربوط به طلاق غیابی میتوان گفت که، اگر دادخواستی علیه یک شخص طراحی شود و کسی که علیه خوانده دادخواست را طراحی کند ، دادگاه برای رسیدگی به پرونده ابلاغیه به خوانده می فرستد که با رجوع به ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی اگر به هر دلیلی ابلاغیه دستور نرسد یا این که در جلسات دادگاه حاضر نشود ، بدون آنکه وکیل انتخاب کند ، اگر او محکوم شود رای صادره با نام رای غیابی شناخته می شود.

طلاق غیابی ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ دادگاه در همان شعبه که دادخواست ارائه شده است ، قابل فرجام خواهی و یا تجدید نظر می باشد .

فردی که رای غیابی برای او صادر شده باشد و طلاق غیابی در پرونده آنان ذکر شده باشد و ظرف مدت ذکر شده برای تجدید نظر، باید به دادگاه رجوع کند و درخواست تجدید نظر خود را ثبت کند وگرنه طلاق بدون حضور او نیز جاری خواهد شد.

برای این طلاق ابتدا باید درخواست طلاق از طرف خواهان نزد دادگاه ارائه شود. فرقی نمی کند زن یا مرد اگر در وقت رسیدگی که دادگاه تعیین شده است به دلیل عدم اطلاع از ابلاغیه در دادگاه حاضر نشود، شرایط طلاق غیابی کامل است .

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که برای صدور رای طلاق غیابی دادگاه تنها به یک جلسه اکتفا نمی‌کند و در چندین جلسه ابلاغیه را به خوانده صادر می کند که در حالت کلی بتوانند حتی شده در یک جلسه نیز شرکت کند.

نکاتی در مورد ارائه دادخواست طلاق غیابی و ضمانت اجرای آن

نکاتی در مورد ارائه دادخواست طلاق غیابی و ضمانت اجرای آن

شرایط دادخواست طلاق غیابی و ضمانت اجرای آن با توجه به مواد ۵۱ به بعد قانون آیین دادرسی میباشد که می توان گفت که شرایط دادخواست، با توجه به ضمانت اجرای آنها در موضوع طلاق در سه دسته، جای خواهد گرفت .

1- شرایطی که ضمانت اجرایی برای آنها تعیین گردیده

2- شرایطی که ضمانت اجرایی آنها رد فوری دادخواست میباشد

3- شرایطی که اگر دادخواست نداشته باشد موجب توقیف آن و صدور اخطار رفع نقص می شود.

پس برای جلوگیری از بوجود آمدن این اشتباها باید،  وکیل خواهان طلاق غیابی  برای ارائه دادخواست طلاق غیابی  در ابتدا متن آن را تنظیم نموده و در آن مشخصات و نشانی موکل را بنویسد .

در نتیجه حتی اگر خواهان دعوای خود را در برگ چاپی مخصوص مطرح نموده و این برگ سایر شرایط بنیادین را نیز داشته باشد دفتر ثبت دادخواست ها باید از ثبت چنین برگی خودداری نکند. دادخواست دهنده برای طلاق غیابی باید دادخواست را امضا کند و در صورتی که نتواند امضا کند اثر انگشت و باید زیر برگه دادخواست باشد .

چنانچه شخصی در ورقه ی  دادخواهی برای طلاق غیابی، آن را امضا نموده باشد نباید آن برگ را داد خواست شمرد. حتی اگر دارای سایر شرایط باشد. بنابراین چنین برگی بی اثر بوده و ثبت آن برای طلاق در دفتر کل ثبت دادخواست ها قانون ممنوع می باشد و یک نوع تخلف اداری به شمار می آید اما چنانچه به طور اتفاقی ثبت گردد، می بایست توسط مقام ارجاع کننده ارجاع شود و دادگاه  مرجوع الیه از طریق دفاتر قضایی، مشکل  را به تقدیم کننده آن اخطار نماید.

دیگر شرایط دادخواست طلاق

دیگر شرایط دادخواست طلاق

فراموش نکنید که نوشتن تاریخ بر برگه دادخواست طلاق غیابی الزامی نمی باشد ، اما مدیر دفتر کل دادگاه پس از گرفتن دادخواست باید فوری آن را ثبت کند و رسیدی که در آن نام خواهان طلاق و خوانده و تاریخ تسلیم و شماره ثبت نوشته شده را به تقدیم کننده دادخواست بدهد .

در برگه دادخواست تاریخ تسلیم را نیز بنویسد. تاریخ رسید دادخواست طلاق غیابی ،همان تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود. نام ، نام خانوادگی ، نام پدر، محل اقامتگاه و شغل خواهان طلاق غیابی، باید در دادخواست نوشته شود.

بنابراین خواهان در دادخواست طلاق غیابی باید به طور کامل معرفی شود خواهان طلاق شخصی است که حق ادعایی که متعلق به اوست دارد . بنابراین نتیجه دادرسی طلاق غیابی هر چه که باشد به او بر می گردد . خواهان طلاق می تواند دلیل خود را نیز برای ارائه دادخواست طلاق غیابی ذکر کند. توجه داشته باشید که با توجه به ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی اگر خواهان محل اقامت او معلوم نباشد ، پس از  دو روز از تاریخ رسیده دادخواست طلاق غیابی به موجب قراردادی که مدیر دفتر دادگاه در غیبت مشارالیه ، جانشین او صادر می‌کند دادخواست را رد کند.  چون دادخواست در اینجا بدون اخطار قبلی به خواهان طلاق رد شده است، این شرایط را شرایط رد فوری می نامند. یعنی، قرارداد رد فوری دادخواست به گونه ای است که خواهان طلاق غیابی حق دارد با مراجعه به دفتر دادگاه در مدت تعیین شده نسبت به تکمیل دادخواست طلاق خود اقدام کند، این حق برای او تا پیش از صدور قرار رد دادخواست نیز وجود دارد.

شرایط طلاق غیابی از طرف مرد

شرایط طلاق غیابی از طرف مرد

قانون جمهوری اسلامی ایران حق طلاق و جدا شدن به عهده مرد قرار داده  است. یعنی اگر زن در دادگاه حضور نیابد حکم به طلاق غیابی ، صادر خواهد شد . اما اگر زن در دادگاه حضور نیافته و لایحه ای نیز ارائه ندهد، رای صادر شده علاوه بر آنکه طلاق محسوب می شود بیشتر از بیست روز نیز مهلت واخواهی نخواهد داشت.

با درخواست مرد برای صدور رای طلاق غیابی ثبت طلاق برای او از طریق راه قانونی امکان پذیر میباشد. پس برای زن ابلاغیه صادر می گردد که این موضوع در دفتر دادگاه ها ثبت می شود. اما نکته مهم دیگری که وجود دارد آن است که مرد برای طلاق و غیابی باید حقوق مالی زن را که در قانون مطرح شده است را به طور کامل پرداخت کند. مانند موارد زیر:

1-مهریه زن باید به طور کامل پرداخت شود.

2-برای ایام زندگی مشترک و روابط زناشویی و زوجیت، قانون اجرت المثلی را برای زن در نظر گرفته است.

3-مرد باید در ایام عده نیز خرجی و نفقه زن را بپردازد.

4-اگر زن در حضور دادگاه برای  مطالبه و درخواست نفقه های معوقه و گذشته خود اقدام نماید  به راحتی می تواند دادخواستی مبنی بر دریافت نفقه معوقه توسط یک وکیل خبره طراحی کند.

5-اموال درج شده در عقدنامه که دارای شرایط قانونی مانند امضا و حضور شهود می باشد. شرط تنصیف اموال محسوب می گردد.

نتیجه گیری

نتیجه گیری

در نتیجه مرد برای درخواست طلاق به صورت غیابی نیاز به ارائه مدارک و دلایل موجه برای حضور در دادگاه ندارد زیرا حق طلاق  جز حقوق او محسوب می شود. پس  در هر زمان که بخواهد ، برای طلاق و جدایی به دادگاه مراجعه کند . در صورت عدم حضور همسرش در دادگاه و نرسیدن ابلاغیه ها به او ، دادگاه حکم بر طلاق غیابی صادر خواهد کرد . در ضمن  اگر مرد ادعا کند که توانایی مالی پرداخت حقوق زوجه خود را ندارد و دادگاه نیز شرایط او را بسنجد و حرف او را تصدیق کند ، می تواند پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، برای  ناتوانی از پرداخت حقوق مالی زن نیز بار دیگر به دادگاه مراجعه کند با توجه به وضعیت شغلی و معیشتی مرد کارشناسان دادگاه می‌توانند میزان نفقه پرداختی و اعتبار بندی  را مشخص کنند. جاری شدن صیغه طلاق و جدایی در این موارد بسیار آسان و بدون اتلاف وقت می باشد.

ثبت نظر

کاربر محترم از طریق فرم زیر نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

کد امنیتی

نظرات ارسالی کاربران

ثبت پرسش

شما عزیزان میتوانید از طریق این بخش سوالات خود را مطرح کنید تا به صورت رایگان و در اسرع وقت پاسخ داده شود

اینجا کلیک کنید