الزام به اخذ پایان کار

با الزام به اخذ پایان کار در خدمت شما هستیم. مالکیت یکی از اساسی ترین حقوق هر فرد در این جامعه محسوب می شود که می بایست به رسمیت شناخته شود. بدین ترتیب هر فردی که صاحب و یا مالک یک ملک شناخته شود، حق استفاده، بهره برداری و یا انتقال آن ملک را دارد. و بر طبق همان سند هر فردی که آن ملک را خریداری کرده است می تواند هر گونه دخل و تصرفی را در آن بکند.

 مطالعه بیشتر:  خلع ید و تخلیه

الزام به اخذ پایان کار

الزام به اخذ پایان کار جزو اموری لاینفک هر پروژه ای برای انتقال سند رسمی است. بر این اساس متعهد، سازنده و یا مالک می بایست این کار را انجام دهد. الزام به اخذ پایان کار هر ساختمان مستلزم ارائه مدارک، استحکام بنا و تاییدیه هایی است که مالک از کارشناسان و مهندسین ناظر دریافت کرده است. توجه داشته باشید در صورتی که ملک توقیفی باشد مانع از اخذ پایان کار نمی شود اما مانع از صدور سند است.

 

الزام به اخذ پایان کار ساختمان

الزام به اخذ پایان کار ساختمان در زیر مجموعه مشاوره حقوقی املاک قرار می گیرد. بر این اساس این مورد زمانی قابل طرح است که فردی ساختمانی را به صورت پیش فروش خریداری کرده است، در حالی که تمامی مراحل ساختمان هنوز به اتمام نرسیده است. سازنده طبق جوازی که دریافت کرده است موظف به ساخت و ساز می باشد.

در صورتی که تمامی ساخت و ساز ها بر اساس جواز اخذ شده انجام شود، پایان کار به ملک تعلق می گیرد ولی در صورتی که به هنگام ساخت تخلفات ساختمانی انجام شده باشد، پایان کار به آن تعلق نمی گیرد و برای وی کمیسیونی به نام کمیسیون ماده 100 شهردری تشکیل می گردد. در این کمیسیون در مورد تخریب تخلفات ساختمانی و یا عدم تخریب آن و پرداخت جریمه تعیین و تکلیف می شود.

پس از اتمام کار ساخت و ساز ساختمان، مالکین و یا نماینده قانونی آن ها در جهت الزام به اخذ پایان کار به شهرداری مربوطه مراجعه می کنند و شهرداری موضوع را به کارشناسان خود ارجاع می دهد. تمامی بخش های ساختمان مانند پارکینگ، انباری، پشت بام و دیگر قسمت های مشترک و اختصاصی مورد بررسی قرار می گیرد و به توجه به قواننی ساختمانی و مطابق با پروانه کسب، پایان کار برای آن صادر می شود.

 

الزام به اخذ پایان کار و انتقال سند بدون پایان کار

آنچه که هنگام انتقال سند رسمی لازم است، تاییدیه های لازم نصب پلکان، وسایل آتش نشانی، استحام بنا، برحسب ملاحظه و آزمایشات لازم است که صدور مجوز پایان کار از طریق شهرداری است و تا مفاصاحساب و راهکارهائی که تعریف شد انجام نشده باشد نه تنها مالکان یا سازندگان باید در رفع جریمه ساخت و ساز غیرمتعارف و یا پرداخت جریمه یا تخریب و یا مبالغی که به آنان تعلق میگیرد اقدام نمایند بلکه تا پایان کار وصول نشود انتقال رسمی سند از طریق محاضر و دفاتر رسمی امکان پذیر نخواهد بود.

 

اخذ پایان کار توسط وکیل چه مزایایی را به همراه دارد

پایان کار در واقع نشان دهنده این است که ملک ساخته شده دارای تخلف ساختمانی نمی باشد و بر اساس معیارهای فنی ساختمانی ساخته شده است و مورد تایید شهرداری می باشد. همچنین با اخذ پایان کار می توانید نسبت به اخذ صورت مجلس تفکیکی از اداره ثبت اقدام کنید و بر مبنای همین دو بند می توانید سند شش دانگ تفکیکی تک برگ را نیز می توانید دریافت کنید.

بدیهی طی تمامی این مراحل نیازمند زمان زیادی است و از هم پیچیدگی های زیاد اداری و حقوقی را به همراه دارد. در حالی که وکیل این مراحل را در زمان کوتاه تری بدون کارشکنی طی می کند و با کمترین هزینه برای شما به ثمر می رساند.

 

نمونه دادخواست الزام به اخذ پایان کار

نحوه نوشتن و تنظیم دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی به طور کلی به صورت زیر می باشد اما با توجه به شرایط هر فرد و نوع پرونده وی تغییراتی در آن به وجود می آید .

 

خواهان : . . . ( مشخصات خریدار )

خوانده : . . . ( مشخصات فروشنده )وکیل یا نماینده قانونی : . . . . . ( در صورت داشتن وکیل ، نام و نام خانوادگی و مشخصات وکیل نوشته می شود )

خواسته یا موضوع و بهای آن : ( تقاضای صدور دستور موقت ، صدور حکم به اخذ پایان کار و تفکیک هر یک مقوم بر . . . ریال و انتقال رسمی مورد معامله ( از جهت تمبر مقوم به . . . ریال ) و خسارات دادرسی )

دلایل و منضمات دادخواست : 1 – دلیل مالکیت  2 – قرارداد 3 – استعلام ثبتی 4 – استعلام از دفترخانه 5 – اظهارنامه

شرح دادخواست :

سلام علیکم با احترام به استحضار می رساند :

1 – به حکایت قرارداد تقدیمی خوانده دعوی تمامی حقوق مالکانه خود نسبت به یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی . . . فرعی از . . . اصلی بخش . . . شهرستان . . . را به اینجانب خواهان فروخته و مورد معامله را تحویل داده است .

2 - ثمن معامله مبلغ . . . ریال تعیین گردیده که مبلغ . . . ریال آن طی چک بانکی شماره . . . مورخ . . . بانک . . . پرداخت شده ، حسب بند . . . قرارداد مقرر بوده بقیه با انتقال رسمی مورد معامله تایید شود .

3 – فروشنده ضمن امضا قرارداد و سقوط تمامی خیارات قانونی قسمتی از ثمن را اخذ و مورد معامله را تحویل اینجانب داده و فقط تشریفات تنظیم سند که از لوازم عقد تلقی می شود باقی مانده است .

4 – نظر به مراتب یاد شده ، بدوا دستور موقت توقیف پلاک مذکور حسب ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی مورد تقاضا است .

5 – عنداللزوم استعلام ثبتی از باب احراز مالکیت خوانده ، درخواست می شود .

6- خسارات احتمالی وفق ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی پس از تعیین واریز خواهد شد .

7 – استدعا دارد وفق قسمت دوم ماده 314 قانون اخیرالذکر بدون احضار خوانده با صدور قرار موافقت فرمایند .

8 – از آنجا که مقرر بوده طرفین طبق بند . . . قرارداد در تاریخ . . . در دفترخانه حاضر شوند و خوانده از اجرای این تعهد امتناع نموده درخواست دارد دستور فرمایید دفتر محترم گواهی صادر فرمایند که با رجوع به دفترخانه شماره . . . گواهی حضور اینجانب خواهان و عدم حضور خوانده اخذ و تقدیم شود .

9 – توضیحا ذکر می شود وفق قرارداد اینجانب صاحب حق هستم و به لحاظ امتناع خوانده از انتقال ادعا ایجاد شده ، و مالکیت آن برای اینجانب ادامه داشته ، این حق به دیگری واگذار نگردیده و زوال نیافته است ، فلذا دعوت طرفین به رسیدگی استماع دعوی و در صورت احراز صحت ادعا صدور حکم به اخذ پایان کار و تفکیک مورد معامله و محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی مورد معامله به جبران خسارات دادرسی درخواست می شود .

10 – از جهت ابطال تمبر خواسته به رقم مذکور تقویم گردیده و برحسب محاسبه دفتر دادگاه وفق دفترچه محاسباتی املاک تفاوت تمبر ابطال خواهد شد .

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد  دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی طلایه داران آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی طلایه داران به سوالات شما عزیزان پیرامون دادخواست الزام به اخذ پایان کار ، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی پاسخ دهند .

 

مدارک مورد نیاز جهت دادخواست الزام به اخذ پایان کار

با توجه به مواردی که در بخش های پیشین بیان شد. طرح دادخواست حقوقی در مرحله اول نیازمند ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیکی ثنا می باشد. در صورتی که بخواهید دادخواست الزام به اخذ پایان کار را به وکیل دادگستری ارجاع دهید، می بایست مبایعه نامه، قرارداد مشارکت در ساخت و هرگونه توافق نامه ای که در آن تعهدات سازنده به اخذ پایان کار ذکر شده است را با خود به همراه ببرید. همچنین داشتن کارت ملی و یا اوراق شناسایی معتبر نیز ضروری است.

 

ثبت نظر

کاربر محترم از طریق فرم زیر نظرات خود را برای ما ارسال کنید.

کد امنیتی

نظرات ارسالی کاربران