اگر مرد نتواند اقساط مهریه را بپردازد، تکلیف چیست؟


به گزارش خبرآنلاین، «مهریه را کی داده کی گرفته»، این جمله‌ای است که در گذشته در مراسم خواستگاری بسیار کاربرد داشت، اما با گذشت زمان مشخص شد که از نظر قانونی این جمله هیچ وجاهت قانونی ندارد و مهریه دینی است که باید پرداخت شود، حال می‌خواهیم بدانیم که اگر مرد نتوانست مهریه را بپردازد، تکلیف چیست؟

همشهری آنلاین در گزارشی نوشت: پروین رضازاده، عضو مرکز وکلای استان البرز دراین باره گفت: مهریه یک موضوع قانونی، شرعی و از حقوق مالی زن است که بعد از جاری شدن عقد نکاح زن می‌تواند آن را مطالبه کند و دینی بر عهده شوهر است که حتی اگر طلاقی هم صورت نگیرد مرد باید مهریه را پرداخت کند و ناتوانی مرد در پرداختن مهریه دلیلی بر منتفی شدن و پرداخت نکردن آن نیست.

رضازاده افزود: بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است(شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان مهریه)، چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.

او ادامه داد: در واقع مهریه تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی دارای ضمانت اجرایی کیفری از جمله توقیف اموال و حکم جلب است و بیش از این مبلغ ضمانت اجرایی کیفری ندارد و به وضعیت مالی مرد بستگی دارد.

رضازاده اضافه کرد: حال اگر مرد تمکن مالی به میزان مهریه تعیین شده در زمان عقد داشته باشد باید مبلغ مهریه یا مال برابر آن را به زن تسلیم کند و در صورتی که مرد توانایی مالی برای پرداخت مهریه نداشته باشد در چنین شرایطی قانون گذار راه حل امکان تقسیط مهریه را فراهم کرده است (اعسار از پرداخت مهریه) که دادگاه با توجه به شرایط مالی و درآمد آقا اقساط را تعیین می‌کند که زوج مکلف است در مواعد تعیین شده در رای دادگاه اقدام به تهیه مبلغ یا سکه تعیین شده کند و به واحد اجرای احکام دادگاه مراجعه کرده و رسیدی مبنی بر پرداخت قسط دریافت کند.

این عضو مرکز وکلای استان البرز گفت: حال اگر مرد نتواند بیش از ۳ مرتبه اقساط مشخص شده در رای را نپردازد اتفاقی می افتد!؟ در این‌صورت مهریه از حالت قسطی خارج شده و به حال تبدیل می شود یعنی پرداخت آن منوط به درخواست خانم است که آقا باید به صورت کامل بپردازد و اگر آقا دادخواست اعسار از پرداخت اقساط مهریه ندهد و یا اقساط خود را در زمانهای مشخص شده نپردازد، خانم می تواند با درخواست از دادگاه حکم جلب مرد را بگیرد، همچنین می تواند اقدام به توقیف اموال زوج کند.

او ادامه داد: بنابراین ضمانت اجرای نپرداختن اقساط مهریه شامل: خارج شدن مهریه از اقساطی به صورت حال (پرداخت تمام مهریه به صورت یکجا)، گرفتن حکم جلب زوج، حبس یا توقیف حساب بانکی و یا بخشی از حقوق یا توقیف اموال و فروش آنها از طریق مزایده توسط دادگاه برای وصول مهریه است.

نکته آخر: در صورتی که مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسرش تقدیم دادگاه کند و رای طلاق صادر و قطعی شود مردی می‌تواند با استناد به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده دادخواست اعسار از پرداخت مهریه بدهد اما اگر حکم بر معسر نبودن وی یعنی نپذیرفتن اعسار مرد صادر شود تا پرداخت کامل مهریه حتی اگر بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد، مرد نمی تواند حکم طلاق صادر شده را ثبت و اجرا کند و همسرش را طلاق دهد.

۲۳۳۲۳۶

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید