جریمه ۲۰ میلیاردی یک مدرسه غیرانتفاعی در این شهر


به گزارش خبرآنلاین، مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل از محکومیت یک مدرسه غیرانتفاعی به دلیل اضافه دریافتی ثبت نام دانش آموزان خبر داد.

مهر در خبری نوشت: علی رحیمی آذر مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل گفت: پرونده یک مدرسه غیرانتفاعی در اردبیل که ۹۲۲ میلیون ریال وجه اضافه برای ثبت نام از اولیای ۴۰ نفر از دانش آموزان دریافت کرده بود در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهر اردبیل رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل افزود: شعبه پس از بررسی مستندات و با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ممهور کردن پروانه واحد به تخلف اول، مدیر مدرسه را با استفاده از مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا به پرداخت ۲۳ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲۵ برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

رحیمی آذر گفت: در گشت مشترک اداره صمت و و آموزش و پرورش، این تخلف مشاهده و پرونده آن برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

۴۷۲۳۶

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید