رئیس شورای این شهر دستگیر شد


طی یک ماه گذشته با حکم مقام قضایی شهردار سابق رباط کریم و یک نفر از اعضای شورای شهر دستگیر و یک عضو شورای شهر رباط کریم تعلیق قطعی شدند.

همچنین اواخر آذرماه یک عضو شورای شهر پرند دستگیر شد.

۲۳۳۲۳۳

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید