23 آبان 1402

وضعیت شروط ضمن عقد با تک برگی شدن سند ازدواج

با انتشار خبر الکترونیکی شدن سند ازدواج و صدور آن به صورت تک برگ، خبرهایی در فضای مجازی مبنی بر اینکه «در سندهای ازدواج الکترونیک جدید امکان ثبت شروط ضمن عقد وجود ندارد» منتشر شده و سوالاتی را برای زوجین ایجاد کرده است. سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره نحوه درج شروط ضمن عقد در سند ازدواج الکترونیکی گفت: در سند ازدواج الکترونیکی برای شروط ضمن عقد هیچ محدودیتی ایجاد نشده است و شروط ضمن عقدی که قبلاً در نکاحیه‌های سنتی ثبت می‌شد، همچنین شروط ضمن عقدی که زوجین خارج از نکاحیه در سند ازدواج خود تعیین می‌کردند، در اسناد الکترونیک نیز قابل ثبت است و محدودیتی برای ثبت آن‌ها وجود ندارد و فضای مناسبی نیز برای ثبت شروط در سامانه «ثبت من» و در ستون ملاحظات پیش بینی شده و در این سامانه قابل مشاهده است. وی افزود: در سند ازدواج الکترونیک، برخی شروط که مورد تصویب شورای عالی قضایی قوه قضاییه بوده به صورت پیش فرض قید شده است که زوجین می‌توانند تمام شروط و یا بعضی از آن‌ها را بپذیرند، در این صورت بندهای پذیرفته نشده در ذیل سند الکترونیک ثبت و به زوجین تفهیم می‌شو.. ... ادامه مطلب